ویروڕا

02:44 - 9/1/2020

نامق هەورامی

پێشبینیەکاو دەروێش ئۆجاغ و ئێسو ناوچەکەی

پێشبینیەکاو دەروێش ئۆجاغ و ئێسو ناوچەکەی


دەروێش ئۆجاغ یەکێکە لە چل تەنانی سەی براکەی گۆران ، بەمجۆرە پێشبینی ئەم دۆخەی ئێستی کردوە ، لە دەقەکەدا باسی بەرودۆخی عێراق و یەمەن و تورکیاو کوژرانی سەردارێکی ئێرانی دەکات، هاوکات باسی شمشێری زولفەقارو رودانی ماجەرایەکی وەک کەربەلا دەکات، بەڕونی باسی دوو جەمسەری و ناتۆو زۆر شتی تری کردووە.
بەگشتی ئەم دەقە هەموو ئەوەی ئەمڕۆ هەیە تێیدا پێشبینی کراوە، دەقەکە بەزمانی هەورامیەو پێشتر لە دوسەد ساڵ نوسراوە.

دەروێش ئۆجاغ لە چلتەنانی دەورەی سەی براکەی گۆرانە و دەورەی خەتم و کۆتایی ئایینی یارسانە ..

رەستاخێز مەبۆ
یاران بزانان رەستاخێز مەبۆ

زولفەقار  نه فەوق حەجەر تێژ مەبۆ
نه ئەرز بەحرەین وەڵگه  رێز مەبۆ

نه سەمت دامان روای رو مەبۆ
غارتی خەرمەن بەرزه کۆ مەبۆ

نه خاک عراق تەم تار مەبۆ
زەلزەله عەزیم قەهرو قار مەبۆ

هەژمەت  باتن بەنای  شەڕ مەبۆ
تەلاتم  قین  بەحرو بەڕ مەبۆ

عالەم مسخەر تار یار مەبۆ
نیشانه ئاخێز نه بەهار مەبۆ

نه تەخت مەشرق قال و قیل مەبۆ
تاجگان غەریق  دەریای نیل مەبۆ

کۆران کۆر کۆر  دور  لاک مەبۆ
فەریدون قاتل شا زەحاک مەبۆ

زهور زاتی نه مەحاڵ مەبۆ
ئاشکار  نه وەقت سەنه سال مەبۆ

سەردارێ نه موڵک ئێران تور مەبۆ
سلسلهی سپاش  لاو زور مەبۆ

دو دەریای عەزیم سیاه رەنگ مەبۆ
گوشادی  نه تەخت عالەم تەنگ  مەبۆ

بیتولمەقدەس  چراخان  مەبۆ
تلوع نه تەلعەت دەماغان مەبۆ

وادیه لسەلام شورو شین  مەبۆ
فتور قەساس جەنگ  دین مەبۆ

نه مله  رۆڵان  بەر مەلا مەبۆ
بەنای حەق خون کەربەلا  مەبۆ

نه قوتب شیمال عەسکەری  مەبۆ
خروج نه  سەرای دودەری مەبۆ

نه دوڵ  داڵان هو هوی مەبۆ
شا بەهلول  سوار کو کوی مەبۆ

نه یەمەنەوه  خروشی  مەبۆ
نه عەرش  عالا  سروشی   مەبۆ

ئۆجاغ  ئی  ئاخێز نه شاهۆ  مەبۆ
دەعوای  سەرانه  بەرزه  کۆوه  مەبۆ

دەروێش لەجێگەیەکی تردا  بەمجۆرە لەم دۆخە دەدوێت و پێشبینی ئەوەدەکات لەبەهاردا دۆخەکە بگاتە ئاستێکی ترسناکترو باسی شەڕی کوردو تورک دەکات، هەروەها باسی قڕکردنی موسوڵمانان دەکات و باسی خوێنڕێژی و ڕۆڵەڕۆی دایکان دەکات...

ڕەستاخێز مەبۆ رستاخێز مەبۆ
یاران بزانان ڕستاخێز مەبۆ
جەنگ خەیبەر بۆ ، جەنگ خەیبەر بۆ
زیڕه زیڕ زولفەقار شاخه دوسەر بۆ
ئەستەموڵ بەرباد دەعوا یەکسەر بۆ
تا ترکی نه روم بخێز و وقار
ئەژدەر گوشاد بۆ پەرێ گرد شاهمار
کورد وتورک یاران نور رستاخێزه
گردیان ون مون نه ئەوستیزه
یاران بزانان رستاخێز مەبۆ
یاران قرمەبۆ یاران قرمەبۆ
خەلک موسوڵمان یەکسەر قڕ مەبۆ
پی دەنگ باقی چڕاچڕ مەبۆ
نەی ساڵ وەشدا بەهار برمەبۆ
زوڵم زەڵاڵت بەرزمەوۆ نه شاران
مەوۆ ورستاخێز عێراق و ئێران
ئۆجاغ فرسەتەن قەنبەر بدۆو قو
هەرکەس له سەمتێ واچۆ ڕۆڵەڕۆ

نامق هەورامی

 

02:50 - 9/1/2020 تازە کریانۆ

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.