جیهان

12:52 - 18/3/2020

شووراو ڕێخراوە مەدەنیەکاو شارو مەریوانی سەبارەت بە پەرسەو کرۆنای

هەورامان‌نیوز:

شووراو ڕێخراوە مەدەنیەکاو شارو مەریوانی سەبارەت بە پەرسەو کرۆنای، جە سپاسنامێوەنە ڕوو بە خەڵکی دڵسۆزی، دایرەو تەندروستی، گرووپو پزیشکا و کادری دەرمانی و پاکوانا و ... همێدواریشا واستەن گردلایێو جە پڕۆسەو ئەوەسڕیەی پەتاو کرۆنای سەرگنا.
🔹 دەقو سپاسنامەکەی بەبێ‌ دەسکاری:👇

به نامێ یەزدانی بێگەردی

سپاس و پەنەزانای

«بە یۆگیری و پاڵپشتی هەنترینی، دژوو کرۆنای مدرمێره»

بە پەرەئەساو پەتاو کرۆنای جه مەریوانەنه، بڕێو کەس و بنکێ تەندرۆستیی و کۆمەڵایەتیێ پێسەو ئەرک و وەفای ئێنسانی وێشا ڕووبەڕوو ئی پەتایێ بیێوه.

1. شۆراو ڕێکوزیایه‌ مه‌ده‌نیه‌کاو مه‌ریوانی ئەوپەڕوو سپاس و پنەزانای وێش ئاراستەو دوکتر و پەرەستار و گردٚوو ڕاوەبەراو کادروو بێهداشت و دەرمانی (به تایبەت بیمارستانوو بووعەلی) و بنکه تەندرۆستیەکاو مەریوانی کەرۆنه که به بیەو مەتەرسی تووش بیەی، به ورەی بەرز و لێرەی پۆڵایین، پارێزنەرێ ژیواو تاک تاکوو کۆمەڵگاینێ. هەرپاسه ئا ئازیزێ یارمەتیدەرێ ڕێکوزیایەکا بیێنێ.

دماو ئانەیه که ئەوەمانای دلێ یانەینه بی به داواکاری گردٚین، ئا ئەوەمانایه وێڕاس سەروو ژیوای و دەرامەدوو ڕوانەو فرەو کەساوه و به تایبەت کاسبکارەکا و کراهانشینەکاوه کاریگەریش نیا.

2. چی سات و وەخته ناسکەنه، بەشێو جه کەسایەتیه دڵسۆز و خەمەوەرەکێ نیشتمانی، هەستشا به کردارێوی مرۆڤانه کەردٚ و هەر کەس لاو وێشەوه، کراهاو یەک یام دوێ مانگاو دووکان، یانه، مەهد کوودەک و ... بەخشا به کراهانشینەکا. ئی هەڵوێسته جوانمیرانه، سەرەڕاو یارمەتی ماڵی کراهانشینەکا، بی به نوونگێو پەی ئەرەوسەی و بینای پاساژ و یاگه گردٚینەکا و چەولاچەوه پاڵپشتێو پەی وەرگیری جه پەتاو کرۆنای.
ئێمه سپاس و پنەزانای وێما ئاراستەو گردٚوو ئا ئازیزا کەرمێ و وەراوەروو باوەری ئێنسانی و خێروازانەیشاوه سەره نامنمێره و ئاواتەوازێنمێ چی کۆمەڵگا هەژارەمانه، نموونەشا فره بۆ.

3. پنەوازا چی ساته پەڕمەتەرسیەنه، سپاسوو پاکوانا و هەرمانبەره زەحمەتکێشەکاو شارەوانی کەرمێ که پەی پاک و تەمیسی شاری هەوڵ و تەقالا مدٚانێ.
4 سپاسی و وەشەسیایی وێما میاونمێ خزمەتوو ئا کەسانا که یاوەریدەرێ ماڵی ڕێکوزیاکا بیێنێ.

🔸شۆراو ڕێکوزیایه‌ مه‌ده‌نیه‌کاو مه‌ریوانی، 26وو سیاوکاموو 1398ی کۆچی ڕوجیاری

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.