وەرزش

01:01 - 15/4/2020

رۆژنامەو مارکاو ئسپانی

رۆژنامەو مارکاو ئسپانی

هەورامان_نیوز
جە نەوەشخانەو  بیجایە جە جەزائیرینە زێدان پابەندو رێنمایە تەندروستیەکانە ، جە خیزانەکەیش دابڕیان.

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.