هەورامان

01:10 - 27/6/2020

فەرهەنگی باخەلی گەشاوەز

ئی فەرهەنگه 582 لاپەلێ و به قەتعی باخەلی ئاماده کریان. دەوروو 6000 تا 7000 واژێ فارسیێ و ڤەراڤەری هەورامیشا گێرۆ وێ. هەڵبەت ئێژاو واتەیا که ئی واژێ، جزڤوو پوڕفێرێکانستەرین واژێ دلێ زوانی فارسیەنێ و ئەگەر کەسێو گەرەکش بۆ حەوزەو فەرهەنگ و ئەدەبیاتیەنه و به هەورامی پەخشانه بنویسۆنه، ئێتر گرفتی چامنەش نیا و ڕاحەت متاڤۆ ئی هەرمانێ کەرۆنه

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.