کوردستان

12:40 - 15/7/2020

هونەرمەندێ تەر بەکۆرۆنا گیانش جەدەس دا

هونەرمەندێ تەر بەکۆرۆنا گیانش جەدەس دا

هیزی  یەرەشەممە  ١٤/٧/٢٠٢٠   هونەرمەند  یاسین قادر بەرزنجی  کۆچ ووو دمایش کەرد.  دماو وەڵابێەیوە  کۆرۆنای  جەشارو سلێمانی ینە، ئینە دوەمین هونەرمەندا  پا ڤایروسی  گیانجەدەس مدەو وەڵتەریچ  هونەرمەند  عەتا چاوشین  حەر بە کۆرۆنا  گیانش جەدەس دا.  یاسین قادر
 بەرزنجی  شانوکارو   ئەکتەرێوە  دیاروو  کوردی بی  جە شرو سلێمانینە ژیوی .

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.