هەورامان

07:17 - 15/9/2020

سەرپەرشتیارو زانکۆی ئازادو ڕوانسەری بە کۆرۆنا گیانش ج دەست دا

نیمەڕۆدماو ئارۆ یەرەشەمە 25و خەرمانانی د. ئاراس ڕەسووڵی، مامۆستاو زانکۆی و سەرپەرشتیارو زانکۆو ئازادو شارو ڕوانسەری جە ناوەشخانەو گوڵستانو شارو کرماشانیەنە بە کۆرۆنا گیانش ج دەست دا.

دکتور ئاراس ڕەسووڵی خەڵکو شارو پاوەیا و دمای بڕیەی پلەکاو وانای پێسە مامۆستاو ڕاوێشکاری و دەروونناسی زانستگاو کرماشانی مەرزیارە و ئەرکو سەرپەرشتیاریو زانکۆ ئازادو سنەیچش سەڕو شانەیەو بێ.
شایانو ئاماژەیا ڕۆی وەڵینیچ پەیام ڕەحمانی، پەرەستاری جوانڕۆیی و هتسوورەو دکتور ئاراسی هەر بە ناوەشیو کۆرۆنای ناوەشخانەو گوڵستانو کرماشانینە، گیانش ج دەست دابێ.
بەپاو زانیارییەکا، خاتوو د. مەهین ئەحمەدیە، خێزانەو د.ئاراسیچ بە کۆرۆنا ئینارە بەشو چەمداری تایبەتو ناوەشخانەو گوڵستانیەنە.


زیاتەر بوانەوە

بابەتێ پەیوەندیدارێ
دکتور ئاراس ڕەسووڵی
پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.