ژه‌نی

07:56 - 16/3/2020

کۆچی دمایینو مریەم قازی، کناچێو پێشەوا قازی محەمەدی

🔴کۆچی دمایینو مریەم قازی، کناچێو پێشەوا قازی محەمەدی


هەورامـان‌نیوز:
بەپاو هەواڵی، خاتوو مریەم قازیە کناچێ پێشەوا قازی‌محەمەدی جە عەممانی پایتەختو ئۆردونیەنە، بە نەوەشی کۆچی دمایینش کەرد. بەپاو زانیاریەکا، مریەم قازیە وردیتەرین کناچێو پێشەوا قازی، شش‌مانگێ وەڵێو ئەرەمەرزنای کۆمارو کوردستانی بە دەسو پێشەوای، ج ساڵەو 1945ی شارو مەهابادیەنە، پێدا بیێنە. تەمەنو زاڕۆڵەیی و مەدرەسەو سەرەتاییش مەهابادەنە وانان و پەی دماناوەندی تارانەنە بیێنە.
🔹سەعد قازێ مامۆو مریەم خانێ، بە سەرڕاسکەردەی هەواڵو کۆچەکەی بە ڕووداویش واتەن، بۆنەو کرۆنایەو، تەرمەکەیش نمارمێوە پەی کوردستانی و بە شێوەی کاتی چاگە ئەسپەردێش کریۆ.
🔹تارانەنە چەن سەرداربەگی جافی ژیوای هامبەش پێک مارۆ و یەرێ زاڕۆڵێ بە نامەکاو سیروان، سەیران و سۆما شا با.
🔹ڕۆو 15و یەرێو 2020ی جە شارو عەمانی، پایتەختو ئۆردونی بە نەوەشی کۆچی دماین کەرۆ

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.