شێعرێ

12:23 - 16/10/2020

پەی کۆچو مامۆسا عوسمانی

ئەمین حاجی‌ زەڵمی

پەی مەرگو ماموسا عوسمانی
 ئیساڵ پایز ..
باڵاش مەرگن ..
بوەش کۆرۆناو.
چوەش دلێ ..
دەرختی  پەرسەمەری بەرگن.. 
سیاواش تەکنای و..
جیاکەردەی دڵی و دۆسی
گەڵارێزان..وستەی کۆسی..
هەلسی چەما.. هەوری نۆپةڵەو وارانی .. 
گەڵارێزان ..جەستەو ئازیزا جەگیانی..
ئانا ئارۆیچ.. هەورامانم.. 
پایز قانگەو ژیوای مدۆ..
عوسمانێ وێش 
پەی دلێ خاکییش وەزنۆرە..
داخێ دڵمانە منیورە..
 بەڵام دەسا مامۆسا گیان...
 مەولەوی جەتاوگوزیوە
 صەیدی جەسەرو پیریوە 
بیسارانی  
شانوو بۆریدەریوە مێ..
 تۆ ویزۆوە..
 هەیاس ئیتر غەریب نیا 
چەنی شمە یۆی گیرۆوە..
 ئانە تەنیان حەرئێمەنمێ
 پەی دوریتا وەروانکەو خەمی وەشکەرمێ.

12:24 - 16/10/2020 تازە کریانۆ

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.