هەورامان

11:56 - 15/10/2020

پەیامەو سەرەوەشی، ستاف و هەورامان نیوزی

ستافو هەورامان نیوزی :

بەداخەوە پەی کۆچ و دمایی مامۆسای گەورەو شاعیر و ئەدیبو نوسەرو هەورامانی مامۆساعوسمان محمد هەورامی، کۆچش خەسارێوە گەورە بی پەی ئێمە و پەی هەورامانیچ، بەنامی ستاف و هەورامان نیوزیوه، پەرسەو سەرەوەشی وێما ئاراستەو بنەماڵەو کەس و کارو شاعیرو نویسەرەکاو هەورامانی کەرمی .

ڕوحت شاد و نامیت هەمیشە دلێمانە بەزیننەیی مەنووە


زیاتەر بوانەوە

بابەتێ پەیوەندیدارێ
ستافو هەورامان نیوزی
پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.