جیهان

01:41 - 17/1/2021

جادەو ڕوانسەر کرماشانینە بە ڕووداوو ئاماولوای ‌‌6 کوشیی و زامدارێ بیێ

جادەو ڕوانسەر کرماشانینە بە ڕووداوو ئاماولوای ‌‌6 کوشیی و زامدارێ بیێ

هەورامان‌نیوز:
 سەرساحبو ئارۆ شەمە 27و بەفرانبار/16و ژانویەی ڕوەدایێوو ئاماولواینە جە سەراو جاوری سەربە جادەو ڕوانسەر پەی کرماشانی 2 هاموڵاتیێ مەردێ و چوار کەشێچ زامدارێ بیێ کە بە هەوڵو تیمەکاو فریاکاوتەی خێرای ڕوانێ ناوەادە دەرمانیەکا کریای. بە پاو هەواڵەکا دوێ ماشینێ جە جۆرو وانتی سایپای و پژۆ 405ی عانو لواڕانەی تندیەنە دانشا یەکترینی و ئی زیانشە چەنە کەوتەنەو.
🔹بەپاو دمایین زانیارییەکا، بەهۆو قورسیو برینەکەیشاوە بریندارەکێ بە کۆپتەرو فریاکەوتەی خێرای ڕوانێ ناوەندە دەرمانیەکاو کرماشانی کریینێ.

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.