فەرهەنگ و هونەر

01:28 - 22/2/2021

پەتریپۆت دەس پەنەكەرووە

پەتریپۆت دەس پەنەكەرووە


ھەریو جە ھونەرمەندا, ماھیر حەسەن و ئەحمەد جۆڵا جە ھەژمارو ویشا جە فەیسبوكەنە وەڵاوشاكەردەنۆ، كە ئیشەو سەعات ٩  شەوی بەرنامە و پەتریپۆتی دەسپەنەكەرووە.
پەتریپۆت بەرنامێوە كۆمیدین ئامانجشا جەڕاو كۆمیدیایۆ ڕەخنە جە دیاردە خراپەكاو كۆمەڵگەی  و حكومەتی گیروونەو حەقیقەتو كۆمەڵگەی وزو ڕۆوە.

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.