کوردستان

12:21 - 9/2/2021

ھەرێم:یەكەم مەكتەب بوونەو تۆماركەردەی كۆرۆنایۆ وزیورە

ھەرێم:یەكەم مەكتەب بوونەو تۆماركەردەی كۆرۆنایۆ وزیورە

جە قەزاو مێرگە سوری بوونەو تووشبیەی تەلەباوە بە ڤایروسو كۆرۆنای، مەكتەبێ وزیورە.
جە مەكتەبو (ھەمدلای بنەڕەتی تیكەڵ) ی بوونەو تووشبیەی بەعزێ تەلەباوە، دەوامو مەكتەبەكەی ڕاگیریا.
وەڵتەر وەزارەتو پەروەردەی ئاماژەش دابی پانەی كە جەحاڵەت و تووشبیەی (5 ) كەسا  جە مەكتەبێوەنە، تەمامو مەكتەبەكەی پەی ماوەو دووی ھەفتا وزیورە

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.