جیهان

01:15 - 27/3/2021

پەیوەندی تەلەفۆنی ئاپۆی چەنی براکەیش

پەیوەندی تەلەفۆنی ئاپۆی چەنی براکەیش


عەبدۆڵا ئۆجەلان ڕابەری بەندکراوو پارتو کرێکاراو کوردستانی بە تەلەفۆن چەنی محەمەد ئۆجەلانی برایش قسێشا کەردێ. پارێزەرێ عەبدۆڵا ئۆجەلانی بە بەرکەردەی بەیانێوی، هەواڵو پەیوەندی تەلەفۆنی ئادیشا چەنی براکەیش وەڵا کەردەو. بەپاو بەیانو دەستەو پارێزەراو ئۆجەلانی ڕۆو پەنجشەممەی 5و نەورۆزی عەبدۆڵا ئۆجەلان و محەمەد ئۆجەلانی براش بە تەلەفۆن قسێشاچەنی یەکترینی کەردێنێ، بەڵام پەیوەندییە تەلەفۆنیەکە دماو چند دەیەقا پڕچیان و محەمەد ئۆجەلان نەتاوانش جە حاڵ و دۆخو تەندروستیی براکەیش ئاگادار بۆ. 
تا ئی ساتە محەمەد ئۆجەلان هیچ واتێوش چی بارەو نەبیەن. 
عەبدۆڵا ئۆجەلان ڕابەری بەندکراوو کوردی ج ساڵەو 1999یەو دماو دەستبەسەرکەردەی و ئەڕفانایش ج لاو دەزگاو میتی تورکیەو 22 ساڵێن ئیمرالینە زیندانیا و تا ئیسە دوێ جارێ تاوانش پەیوەندی تەلەفۆنیش بۆ و جە ماوەی وەڵینەنە چند هەواڵێو سەبارەت بە دۆخی ناجێگیرو تەندروستیش وەڵا بیەنەو.

 

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.