ژه‌نی

01:49 - 6/6/2021

دینا شوش كەرد

دینا شوش كەرد

دینا كە ھونەرمەندێوە دیارەو كوردەسانیەنە ئارو لوا دلی ژیانو ھاوسەرگیریوە و شوش كەرد.

چابارۆ، ھەڵكەوت زاھیر نویستەنش"  مەبارەكبایی جە دینای ھونەرمەندەو كاكە بەھرامی كەرو "

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.