تەندروستی

12:28 - 5/3/2021

سودو واردەییوە شۆتی

سودو واردەییوە شۆتی

هەورامان- نیوز
بڕێوە فرە ڤیتامین و  کالیسیۆمش چەنەن
برین و مەعیدەی نمازۆ
بەرگری لاشەی زیاو کەرۆ
قەبزی نمازۆ
کردارئ هەرسی چالاک کەرۆ
پارێزنۆت جە توشبیەی جە شێرپەنجەیو وهەوکەردەی
لەملوای  نمازۆ
تێک شیەو مەعیدەی دلێنە بەرۆ
زەختو ونێ نمازۆ

 

 

12:32 - 5/3/2021 تازە کریانۆ

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.