زانست و تەکنەلۆژی

11:54 - 15/10/2020

چێولای مزگیەکێ کوردیانە دروسکریا

وەزارەتوئەوقافی: چێولای دروسکەردەی مزگی شێوازەکەش واڕیۆ و کریۆ بەشێوازێوە کوردەواری.

نەبەز ئیسماعیل دەمڕاسو وەزارەتو ئەوقافی و کارووبارو ئاینی حکوومەتو ھەرێمو کوردەسانی ماچۆ:" چێولای دروسکەردەی مزگی شێوازەکەش واڕیۆ و کریۆ بە شێوازێوە کوردەواری و چن رانماییێوەیچ هەنێ پەی ئانەی مزگی دروسکەرا".

دەمڕاسو وەزارەتو ئەوقافی وەڵاشکەردۆ:"وەزارەتو ئەوقافی بانگەوازێوەش کەرد پەی گردو دیزاینەراو ھەرێمو کوردەسانی پەی ئانەی چێولای دیزاینو مزگیەکا بەشێوێوە کوردەواری دروسکریا، ٣٠کۆمپانیێچ بەشداریشا کەردەن، چانیشایچ ٣ کۆمپانیێ دیاریکریێنێ و چێولای ئاڎێ بڕیار جەبارەو دیزاینو مزگیەکاوە مڎا".

واتیچش:"پێویستا مزگیەکێ مۆرەو کوردەواریشا پۆوەبۆ، کە گومەزەو مزگیەکا سەرو شێوەو کڵاو و جامانەو کوردی بۆ و دوورێ بیمێ جە شێوازو وەڵاتا، پا هەنگامێچە سیماو مزگیەکا کوردەواری مرمانۆ".

ماچۆیچ:"ئانەی گەرەکشا مزگی دروسکەرۆ پێویسا بەپاو رانماییەکا بۆ و زەمینەکە ھینو شارەوانی بۆ و بەینو مزگیەکایچ فرەبۆ، جەهەمان وەختەنە ئانەی گەرەکشا مزگی دروسکەرۆ مشۆم زەڕی کاشش بۆ و مەکریۆ کۆشکەرۆوە".


زیاتەر بوانەوە

بابەتێ پەیوەندیدارێ
مزگی
پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.