شێعرێ

12:54 - 13/1/2021

دیدارت ئازیز

دیدارت ئازیز


ئـــــازیزم ئــــــارۆ ســـوەو دیـــــایتۆ..
دووش داوە وەخیاڵ دووریو جیای تۆ..
دیـــــــدەم دەردەدار دیای باڵاو تۆ...
دیدەکاو دیدەیم رەنگەو خاڵاو تۆ..
بەی جیش دیداریت ئازیز دیر وزی
ئومێدو شــــادیم تۆ مدەی گزی
وەشی یانەی دڵ فاڕی غەمباری
شیونی شێوەی رەنکی وەھاری
گەر ئازیز   دیدەت  رە حمێ نەکەرو
بـــــایز مەحکەمەو وەھاریم کــــەرو
خونجەو ئاواتیم قەنــــــــارە بەرۆ
رۆح بۆ ئاوارەو جەستەی خاک بەرۆ
امين حاجى زەلمى

پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.