میوزیک

10:43 - 10/12/2020

"هەوارو یارا" تازەتەرین بەرهەمی هەونەری فەرزاد مێهدی‌نیای

فەرزاد مێهدی‌نیا، هونەرمەندی جوان و تەکنیکی دەڤەرو هەورامانی، تازەتەرین بەرهەمو وێش بە نامێو "هەوارو یارا" وەڵا کەرۆوە.

 فەرزاد جە پەیجی تایبەتی وێشەنە، بە ئیشارەدای بە هەوڵ و مانیایی چندساڵەیش ج فێربیەی و بەدەست‌ئاردەی ئەزموون و زانستی هونەری، واتەنش کە یەکەمین ئاڵبوومی جددی وێش پێسە مووزیکی و گۆرانیێ بە گەنجینەو هونەر و مووزیکی ئەهۆرایی هەورامانی پیێشکەش کەرۆ. 

فەرزاد واتەنش، بەپاو ئانەی کە قەرار بێ ڕاوڕەسمو پەردەلادای جە "هەوارو یارا" ستۆکهۆڵمو سویدیەنە بلۆ ڕاوە و کۆرۆنای ناست، بە ناچار پۆستەرو ئاڵبوومەکەیش وڵا کەرۆوە و هەرکام جە گۆرانیەکاش(نۆ دانێ) وەرەوەرە بە ویدیۆکلیپ پەخش کەرۆوە.

ئی هونەرمەندە، سەرکەوتەی وێش مەدیۆنو مامۆسایانی گەورەو گۆرانیێ مزانۆ و چنی سپاسیش پەی سەرجەم ئانیشانە کە چی ڕانە یاریدەرێش بیێنێ، هومێدوارا تاوابۆش پی کاریشە، هەرمانێوە شایانەو ئی میراسە بەنرخیە کەرۆ.

فەرزاد خەڵکو دەگاو "ژیوار" سەربە هەورامانو بەشو وەرکەوتو کوردستانیا و پارەو وڵاتو سویدیەنە خەریکو فێربیەی زیاتەریا.


زیاتەر بوانەوە

بابەتێ پەیوەندیدارێ
فەرزاد مێهدی‌نیا
پەیلوایو تۆ؟
Loading...
پەیلوای

هیچ پەیلوایە نەنریانەرە.